Δελτίο Τύπου: Oι τραγωδίες με μετανάστες είναι μία από τις πολλές προκλήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, διαπιστώνει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Βιέννη/Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2015 Το 2014 καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός θανάτων μεταναστών στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο και να φτάσουν στην Ευρώπη. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν περισσότερες νόμιμες δυνατότητες εισόδου στην ΕΕ σε ανθρώπους που χρειάζονται διεθνή προστασία, ως εφικτές εναλλακτικές λύσεις στη ριψοκίνδυνη παράνομη είσοδο. […]

Category: News, News & Events · Tags: ,

FRA Press Release: Migrant tragedies, one of many fundamental rights challenges that need tackling, finds FRA

Vienna/Brussels, 25 June 2015 Record numbers of migrants died as they tried to cross the Mediterranean to reach Europe in 2014. Member States should therefore consider offering more legal possibilities for people in need of international protection to enter the EU, as viable alternatives to risky irregular entry. This is one of the conclusions from […]

Extract from the poem of Ari Sitas*

So I turned to my Ancestors and asked? Oh workers of the pen What do I tell this august gathering today? Ubaba Dhlomo I said, What should the politicians know? He said: Remind them of the Valley of a Thousand Hills For each hill you conquer there are another 999 Make sure when you scale […]

Category: carousel, News · Tags: