Επενδύοντας στους ανθρώπους- Καλές πρακτικές από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων

 Ιούνιος 2009 Το εγχειρίδιο αυτό γράφτηκε στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος ‘Invip – Investing in people’ το οποίο υλοποιήθηκε από τις ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις Cospe, Αντιγόνη, MPDL, Nùmena και Συμφιλίωση και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας μέσω του προγράμματος INTI (Ενσωμάτωση πολιτών τρίτων χωρών). Την αποκλειστική ευθύνη […]

Category: Events · Tags:

Investing in People (INVIP): Good practices by banks and credit institutions for the integration of migrants and refugees Report on Cyprus

Investing in People (INVIP): Good practices by banks and credit institutions for the integration of migrants and refugees Report on Cyprus CONTENT Executive summary A. Introduction on context and methods. A. Introduction on context and methods i. Context  ii. Methodology B. Short description of immigration C. Brief description of basic banking services and other credit […]

Category: Events · Tags: , ,